EED-energieaudit voor koelhuis

Energieaudit voor farmaceutisch bedrijf in het kader van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED). De vraag Het EED energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik, de mogelijkheden voor energiebesparing en de te nemen maatregelen. Een energie-audit conform de EED is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 […]

Energieaudit volgens EED voor zorgorganisatie

Voor twee zorglocaties heeft Coloriet uit Lelystad een energieaudit laten opstellen. Energie efficiëntie Coloriet streeft naar een minimale belasting van het milieu en wil een bedrijfsvoering die daarbij past: minimaal energieverbruik, inzet van duurzame energie en een zo laag mogelijke CO2-footprint. Met een energieaudit en uitvoeringsplan voldoet Coloriet aan de eisen die zijn opgelegd vanuit […]

Energieaudit conform de EED

Energieaudit voor farmaceutisch bedrijf in het kader van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EED). Rapportageplicht De Energie Efficiency Directive (EED) verplicht grotere bedrijven om eens per vier jaar verslag te doen van de energieprestatie van de onderneming. Dit is een gedetailleerd rapport over het energieverbruik dat wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst of Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van […]