Een stage vol energie

Wil jij de energietransitie helpen versnellen? Wil jij oplossingen bedenken op het gebied van netcongestie, warmtenetten, waterstof of warmtepomptechnologie? Doe dan jouw afstudeerstage bij ons. Je krijgt alle ruimte om je eigen onderzoek vorm te geven. We begeleiden je intensief. Jij wil goed afstuderen en wij willen concreet aan de slag kunnen met jouw onderzoeksresultaten. […]

Unieke uitwisseling van warmte en koude

In opdracht van de gemeente Urk leidt Enodes de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet. Het is een zogenaamd ‘koel warmtenet’, of KoWaNet. Hiermee wordt restwarmte van visverwerkende bedrijven ingezet om woningen te verwarmen. De woningen nemen de warmte af en produceren daarmee afgekoeld water, of “koude”. Deze koude gaat terug naar de visverwerkende bedrijven. Zij […]

Het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Enodes gaat bij twee provincies aan de slag met het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Marike Kok wordt Expert voor de Provincie Gelderland, Sylvain van Ligtenberg wordt Coach voor de Provincie Flevoland. Het Ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben. Kleinere maatschappelijk vastgoedeigenaren willen vaak verduurzamen, maar zij […]

Enodes ontwikkelt energie-infrastructuur van Port of Urk

De gemeente Urk heeft gekozen voor Enodes om de energie-infrastructuur van de Port of Urk te ontwikkelen. De gemeente ontwikkelt een nieuw binnendijks bedrijventerrein, als onderdeel van de nieuwe Port of Urk. Dit terrein gaat ruimte bieden aan de visverwerkende industrie, de maritieme sector en andere bedrijvigheid. Vanuit de visie van goed rentmeesterschap wil Gemeente […]

Enodes wordt partner van Het Goed voor verduurzaming warenhuizen

Het Goed, de keten van kringloopwarenhuizen, kiest voor Enodes als strategisch partner voor het verduurzamen van al haar winkels. In de samenwerking voert Enodes de volgende activiteiten uit voor Het Goed: Energie-audit EED. Deze audit geeft een beeld van de actuele energiehuishouding en het verbruiksprofiel en bevat een overzicht van kosteneffectieve maatregelen voor energiebesparing. De […]

Enodes lanceert dienstverlening rond energielabel c voor kantoorgebouwen

Enodes helpt bedrijven om op tijd aan de verplichting van energielabel C te voldoen. Kantoorpanden moeten per 1 januari 2023 minimaal label C hebben. Voldoet een pand niet aan deze eis, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. Onze dienstverlening begint met het opnemen van het energielabel. Als dit energielabel lager is dan […]

Adviseur duurzaam vastgoed

Je hebt passie voor duurzaamheid en je maakt het verschil in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Je helpt bedrijven, non-profit en overheden om hun gebouwen te verduurzamen. Je analyseert, adviseert en je begeleidt de uitvoering van je adviezen.   Wanneer past deze rol bij je? Je bent een starter of je hebt enkele jaren […]

Senior adviseur energietransitie bedrijven

Je speelt een sleutelrol in het aardgasvrij maken van bedrijventerreinen. Je adviseert bedrijven over de energieprestaties van hun gebouw en productieproces. Je leidt innovatieve projecten op het gebied van restwarmte, netcongestie en duurzame mobiliteit. Je helpt gemeenten om winnende wijkuitvoeringsplannen te maken voor bedrijventerreinen. Kortom, toonaangevende opdrachten met impact.   Wanneer past deze rol bij […]

Onderzoek naar aardgasvrije betonproductie

In opdracht van Heembeton in Lelystad verkenden wij hoe de betonproductie aardgasvrij kan. Aardgas wordt per 2050 uitgefaseerd in Nederland. Heembeton wil zich daarop voorbereiden. Op dit moment verbruikt het bedrijf aardgas voor de verwarming van verhardingskamers waarin betonnen elementen uitharden. Op termijn moet dat zonder aardgas.   Aanpak Wij begonnen met het in kaart […]

Energielabel voor groenfinanciering renovatie Slotervaart

Het voormalige Slotervaartziekenhuis werd volledig gerenoveerd. Een omvangrijk project waarbij  duurzaamheid centraal stond.   Aanpak Enodes voerde de berekeningen uit om het huidig energielabel en het gewenste label te kunnen bepalen. Als de renovatie een bepaalde labelverbetering oplevert, dan is groenfinanciering mogelijk voor de renovatie. Het gebouw is complex om te labelen. Dit heeft te […]