Groen licht voor Energienet Urk

De gemeenteraad van Urk stemde op 13 april 2023 unaniem in met het voorstel over de organisatievorm van Energienet Urk. Het Energienet Urk stelt de bedrijven van Port of Urk en de woningen van de Zeeheldenwijk in staat duurzaam warmte en koude uit te wisselen. Door dit besluit kan de gemeente een joint venture uitwerken. […]

De opgewekte gemeente

Hoe kan een gemeente meer zonneparken en windturbines realiseren? En hoe kan dat “netcongestie-vriendelijk”? Jochem Boeke geeft zeven tips. 1. Doe het zelf. Zet een gemeentelijk elektriciteitsproductiebedrijf op. De gemeente Twenterand deed dat met succes. Zij bouwde Zonnepark Oosterweilanden BV op eigen grond. Je kunt zoiets ook samen doen met een energiecoöperatie of bedrijf. Dat […]

Duurzame Denen

Wat motiveert Deense bedrijven om te verduurzamen? Wat kunnen wij daar in Nederland van leren? Afstudeerstudent Robert van de Pol onderzocht het voor ons. Dit was Roberts bachelor thesis International Marketing Management, aan de Hanze University of Applied Sciences in Groningen. Denemarken is een gidsland. In zo’n beetje alle duurzaamheidsindicatoren staat Denemarken bovenaan in de […]

Vehicle to grid

V2G kan netcongestie oplossen. Enodes is trots op het afstudeerproject dat Alessia Bertana bij ons deed. Dit was onderdeel van ons onderzoek naar netcongestie-oplossingen op bedrijventerrein Noordersluis in Lelystad. Alessia maakte een animatie waarin ze eenvoudig uitlegt wat Vehicle to Grid (V2G) is en hoe het netcongestie kan oplossen. Met dit project volbracht Alessia haar […]

Aardgasvrij poedercoaten

Een bedrijventerrein aardgasvrij maken kan alleen als we rekening houden met individuele grote verbruikers. Veens bedrijf Doornenbal Poedercoaters B.V. laat zien waarom. De gemeente Veenendaal werkt samen met bedrijven aan het toekomstbestendig en aardgasvrij maken van bedrijventerrein De Faktorij en De Vendel. Op dat terrein zit Doornenbal. Het bedrijf gebruikt gasovens op 100 °C en 200 […]

Aardgasvrij bedrijventerrein

Enodes helpt 60 Veense bedrijven hun gebouw en bedrijfsproces aardgasvrij te maken, in opdracht van Gemeente Veenendaal en in samenwerking met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Bij deze 60 bedrijven verzamelen wij gegevens en adviseren over alternatieven voor aardgas. De gegevens en inzichten die we verzamelen, gebruikt de gemeente om een buurtuitvoeringsplan aardgasvrij te maken […]

Unieke uitwisseling van warmte en koude

In opdracht van de gemeente Urk leidt Enodes de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet. Het is een zogenaamd ‘koel warmtenet’, of KoWaNet. Hiermee wordt restwarmte van visverwerkende bedrijven ingezet om woningen te verwarmen. De woningen nemen de warmte af en produceren daarmee afgekoeld water, of “koude”. Deze koude gaat terug naar de visverwerkende bedrijven. Zij […]

Enodes ontwikkelt energie-infrastructuur van Port of Urk

De gemeente Urk heeft gekozen voor Enodes om de energie-infrastructuur van de Port of Urk te ontwikkelen. De gemeente ontwikkelt een nieuw binnendijks bedrijventerrein, als onderdeel van de nieuwe Port of Urk. Dit terrein gaat ruimte bieden aan de visverwerkende industrie, de maritieme sector en andere bedrijvigheid. Vanuit de visie van goed rentmeesterschap wil Gemeente […]

Enodes ontwerpt de energievoorziening van een nieuwe haven op Urk

De Provincie Flevoland ontwikkelt samen met een consortium van Urker ondernemers een nieuwe buitendijkse haven op Urk: de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Deze haven verstevigt de economische structuur van de regio en in het bijzonder die van Urk. In opdracht van de provincie bracht Enodes de scenario’s in kaart om de energievoorziening aardgasvrij en […]

Drie bedrijventerreinen aardgasvrij maken

In opdracht van de gemeente Lelystad inventariseerde Enodes de mogelijkheden om drie bedrijventerreinen aardgasvrij te maken. Het gaat om de drie terreinen Campus Midden, Noordersluis en Oostervaart. Voor alle drie gaven wij een doorkijk naar een realisatieplan dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de bedrijven. Deze plannen gaan deel uitmaken van de Transitievisie […]