Maatwerkadvies voor verduurzamingsplannen VvE

Maatwerkadvies voor VvE geeft inzicht in energieverbruik en mogelijkheden voor energiebesparing 

Klant: Univeste - In opdracht van VvE Graan voor Visch
Branche: VvE
Type dienstverlening: Energieonderzoek
Jaar: 2018
Plaats: Haarlem

De vraag

Univeste verzorgt het vastgoedbeheer voor de VvE Graan voor Visch 16201 t/m 16268 te Hoofddorp. De Vereniging van Eigenaren heeft plannen om het complex te verduurzamen. Om inzicht te krijgen in het huidige energieverbruik van alle woningen in het complex en de mogelijkheden tot energiebesparing is aan Enodes gevraagd om een maatwerkadvies op te stellen. Met behulp van dit maatwerkadvies wil de VvE vervolgens een lening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds voor de uitvoering van de maatregelen.

De aanpak

Er zijn drie referentiewoningen geïnspecteerd. Dit betreft een woning op de begane grond, een op de tussen verdieping en een op de bovenste verdieping van het complex. Deze woningen zijn gemoduleerd in een energetisch model. Vervolgens worden de energiebesparende maatregelen geanalyseerd en doorgerekend. Tot slot worden de calculaties voor de referentiewoningen gebruikt om voor het gehele woningareaal de energiebesparende maatregelen door te rekenen.

Het resultaat

Er zijn drie pakketten met energiebesparende maatregelen doorgerekend. Een pakket met maatregelen die de VvE verwacht te gaan nemen, een pakket met maatregel die zijn terug te verdienen binnen 10 jaar en een pakket waarbij de woningen aardgasloos worden verwarmd. Door 3 verschillende pakketten door te rekenen krijgt de VvE een goed inzicht in alle mogelijkheden voor energiebesparing en het gasloos maken van het complex. Voor het pakket met maatregelen die de VvE verwacht te gaan nemen is tevens de Verplichte bijlage: maatwerk VvE Energieadvies van het Nationaal Warmtefonds ingevuld. De vereniging van eigenaren kan deze direct gebruiken voor het aanvragen van de lening.

Het maatwerk energieadvies is opgesteld door een erkende adviseur (EPA-U en EPA-W). Het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering en voldoet daarmee aan de voorwaarden voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE van RVO. Voor de kosten van het maatwerkadvies zelf kan de VvE ook subsidie aanvragen.