Onderzoek naar aardgasvrije betonproductie

Heembeton Enodes Onderzoek naar aardgasvrije betonproductie

In opdracht van Heembeton in Lelystad verkende Enodes hoe de betonproductie aardgasvrij kan. Aardgas wordt per 2050 uitgefaseerd in Nederland. Heembeton wil zich daarop voorbereiden. Op dit moment verbruikt het bedrijf aardgas voor de verwarming van verhardingskamers, waarin betonnen elementen uitharden. Op termijn moet dat zonder aardgas.

Klant: Heembeton
Branche: MKB Bedrijven
Type dienstverlening: Duurzame energieproductie
Jaar: 2021
Plaats: Lelystad

Aanpak

Enodes begon met het in kaart brengen van de huidige warmtevraag en het gasverbruik. Daarna stelden wij scenario’s op voor de aardgasvrije betonproductie. Per scenario presenteerden wij de werking van de technologie. Daarbij gingen wij niet alleen in op de technologie zelf. Ook bespraken wij wat er specifiek voor Heembeton nodig is om het scenario te realiseren.

De scenario’s zijn:

  • Waterstofgas
  • Biogas
  • E-boiler in combinatie met zonnepanelen
  • Warmtepomptechnologie met ondiepe geothermie

Voor het bepalen van de financiële gevolgen brachten wij de energetische gevolgen in kaart. Hoe verandert het aardgasverbruik? Hoe verandert het elektriciteitsverbruik? Hoeveel van een alternatieve brandstof moet Heembeton inkopen? De veranderingen in het energieverbruik en de benodigde investeringen per scenario gebruikten wij om de businesscases te bepalen.

Resultaat

Enodes rekende een globale businesscase uit, vergeleek de terugverdientijd en adviseerde over de meest haalbare technologie. De verkenning geeft Heembeton de inzichten die het nodig heeft om een scenario te kiezen.